Prace magisterskie - spisy tabel i rysunków

Po ukończeniu każdej pracy dyplomowej, jakimi są także prace magisterskie, student musi przystąpić do kilku ważnych spraw. Po pierwsze trzeba stworzyć jej stronę tytułową oraz na drugiej stronie uzupełnić oświadczenie. Po drugie trzeba stworzyć jej klarowny i czytelny spis treści, a po trzecie trzeba ją wydrukować i oddać w trzech papierowych i jednym elektronicznym egzemplarzu do swego uczelnianego dziekanatu.

Oczywiście tworzenie spisu treści nie powinno przysporzyć nam większych problemów, aczkolwiek w momencie utworzenia spisu treści pracy magisterskiej, gdzie mają znajdować się wypisane wszystkie tabele i rysunki, może sprawić nam trochę trudności. Jeśli podczas tworzenia podpisów do tabel i ilustracji stworzyliśmy ich automatyczną numerację, to utworzenie spisu takich elementów powinno odbyć się automatycznie.

Jednak w przypadku, gdy nie utworzyliśmy automatycznego numerowania tabel i ilustracji, to musimy ich spis treści wykonać ręcznie. Wobec tego nasze prace magisterskie jeszcze raz będą wymagały przejrzenia i szukania każdej występującej w nich tabeli lub ilustracji. Dlatego warto zabezpieczyć się przed tym kłopotliwym problemem znacznie wcześniej.

This article was written by admin