Prace magisterskie ze spisami tabel i rysunków - jak to zrobić dobrze

Aby nasz wywód logiczny zawarty w pracach magisterskich poprzeć graficznie, używamy tabel i rysunków. Muszą być ponumerowane i musimy umieścić ich spis.

Pisanie pracy magisterskiej lub innej pracy dyplomowej w Wordzie wiele kwestii ułatwia. Między innymi chodzi tu o umieszczenie tabel i rysunków. Jeśli tylko odpowiednio je opiszemy, to potem nie będzie kłopotów z zamieszczeniem ich spisu.

Tak więc najpierw należy tabele i rysunki właściwie podpisać. W tym celu należy w karcie Odwołania w grupie Podpisy przycisnąć przycisk Wstaw podpis. Gdy w ten sposób będziemy mieć opisane wszystkie obiekty, można będzie utworzyć ich spis.

Aby nasze prace magisterskie czy licencjackie zostały wyposażone w spisy rysunków czy tabel, należy w karcie Odwołania w grupie Podpisy wybrać przycisk Wstaw spis ilustracji. Po jego naciśnięciu zobaczymy podgląd wydruku, czyli to, jak na kartce papieru zaprezentuje się nasz spis tabel czy rysunków. Mamy możliwość wyboru, czy chcemy, aby miał postać hiperłączy (co z pewnością będzie bardzo wygodne dla osób czytających wersję elektroniczną pracy magisterskiej) czy zwykłego tekstu.

W spisie obiektów możemy także zastosować format oraz etykietę z podpisem. Jest także możliwość wyboru opcji spisu ilustracji oraz modyfikacji czcionki, ustalenia odstępów przed i po spisie oraz zdecydowania, czy chcemy zastosować wcięcie, czy jednak nie. Jest także możliwość bardziej zaawansowanego formatowania (nie tylko czcionki, ale także akapitów, tabulatorów, obramowania, języka czy ramki.